CBI Pro-Akademia

Innowacje w ekonomii zdrowia. Przegląd metod oceny wartości ludzkiego życia w jednostkach monetarnych

Data dodania: 2013-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki zmonetaryzowanej wartości zdrowia i życia człowieka w zastosowaniu do budowania strategii rozwoju społeczno-­gospodarczego. Skoncentrowano się na wymienieniu i dokonaniu oceny metodologii służących wycenie życia i zdrowia oraz wskazaniu obszarów możliwych zastosowań. Jednocześnie podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn, dla których metody te spotykają się z umiarkowanym zainteresowaniem podmiotów publicznych. W podsumowaniu wymieniono obszary, w których stosowanie wskaźników wyceny życia i zdrowia może przyczynić się do podniesienia jakości procesów diagnozy społecznej i zwiększenia efektywności budowanych planów strategicznych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: ekonomia zdrowia, wycena ludzkiego życia

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter