CBI Pro-Akademia

Szwedzki model rozwoju innowacyjnych technologii biogazowych oparty na zarządzaniu odpadami

Data dodania: 2012-04-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Anna Kacprzak

Anna Kacprzak

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje Szwedzki Model innowacyjnego systemu produkcji biogazu, jako pozytywnego przykładu efektywnego i zrównoważonego systemu zarządzania odpadami połączonego z wytwarzaniem biogazu oraz promocją czystej energii. Na bazie szwedzkich rozwiązań zaproponowano profil polskiego systemu biogazowego. Obejmuje on mikro-biogazownie zlokalizowane na terenach inwestycyjnych istniejących przedsiębiorstw rolno-spożywczych, z jednoczesnym uwzględnieniem lokalnego potencjału i potrzeb w zakresie efektywnej produkcji biogazu. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu; stanowi ono jedynie krótki zarys problemu oraz prezentację rozwiązań możliwych do zastosowania w Polsce. Z założenia przeznaczone jest dla doradców rządowych, inwestorów, naukowców, przedstawicieli społeczności oraz dla tych wszystkich, dla których tematyka energii odnawialnej nie jest obojętna.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter