CBI Pro-Akademia

Hybrydowa elektrociepłownia na biomasę dla krajów europejskich

Data dodania: 2012-04-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Tomasz Fijałkowski

Tomasz Fijałkowski

View more
Przemysław Makowski

Przemysław Makowski

View more
Piotr Popławski

Piotr Popławski

View more

Abstrakt

Artykuł opisuje koncepcję elektrociepłowni zasilanej biomasą, która może zostać wykorzystana w krajach Unii Europejskiej w celu sprostania nowym przepisom oraz w celu ochrony środowiska. Projekt obejmuje wykorzystanie dodatkowo energię słoneczną oraz wiatrową, jako komplementarne źródła energii odnawialnej w celu zmniejszenia zasobów biomasy niezbędnych do produkcji energii elektrycznej. Przeprowadzone zostały badania dla przykładowej jednostki zasilanej słomą, która będzie zlokalizowana w miejscowości Daszyna, w centralnej Polsce.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter