CBI Pro-Akademia

Wielokryterialna analiza rozwoju innowacji społecznych w kontekście współpracy nauki i gospodarki

Data dodania: 2012-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

Artykuł odnosi się do kwestii innowacji społecznych jako źródła przewagi konkurencyjnej. Jak pokazuje doświadczenie krajów liderów innowacyjności, które jednocześnie zbudowały dla swoich mieszkańców najbardziej przyjazne warunki do życia, idea open innovation, przedsiębiorczość społeczna, zachęty do kreatywności i interdyscyplinarności w dużo większym stopniu decydują o sukcesie gospodarczym niż posiadane zasoby kapitałowe czy surowce naturalne. Omówiono relacje pomiędzy kapitałem intelektualnym a kapitałem społecznym, wskazano źródła innowacji i dokonano analizy sytuacji sektora badań i rozwoju (B+R) w Polsce na tle Unii Europejskiej. W podsumowaniu znalazła się konkluzja, że dla przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego w Polsce konieczne jest szeroko rozumiane partnerstwo publiczno-społeczne i nie jest to postulat „społecznikowski”, lecz nowoczesne podejście pro-innowacyjne.

Newsletter