CBI Pro-Akademia

Uwarunkowania systemowe finansowania innowacji ze środków publicznych w Polsce

Data dodania: 2012-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

Mimo tego, że środki publiczne na wspieranie innowacyjności w Polsce wyrażone jako odsetek PKB nie odbiegają od średniej unijnej, to rezultaty prac naukowo-badawczych prowadzonych przez polskie jednostki naukowe nie znajdują powszechnego uznania ani w polskiej praktyce gospodarczej, ani w światowym, czy europejskim środowisku naukowym. Artykuł stanowi próbę systemowej analizy niskiej efektywności działalności badawczo-rozwojowej finansowanej ze środków publicznych w Polsce.

Newsletter