CBI Pro-Akademia

Łódzkie Energetyczne

Data rozpoczęcia:2013-07-01
Data zakończenia:2015-06-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Konferencje i kongresy
Zasięg projektu - kraj:, , , , , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem projektu jest promocja marki regionalnej Łódzkie Energetyczne i jej powiązanie z procesem budowania tożsamości regionu na rzecz podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

O projekcie

Realizacja projektu opiera się na promocji marki Łódzkie Energetyczne poprzez kompleksowy program marketingu terytorialnego, obejmujący organizację dwóch międzynarodowych kongresów Łódzkie Energetyczne 2014 i 2015, opracowanie strategii, planów i systemu identyfikacji wizualnej marki regionalnej Łódzkie Energetyczne oraz promocję projektu (filmy promocyjne, kampania bilbordowa, strona internetowa).

Kongresy będą organizowane w formie trzydniowej imprezy promocji marki regionalnej, w zróżnicowanej i urozmaiconej formule logistycznej. W każdym kongresie weźmie udział 120 osób, w tym eksperci z branży energetycznej z całego świata.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Eksperci

Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Francesco Paolo Lamacchia

Francesco Paolo Lamacchia

View more

Zamawiający

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

lista projektów