CBI Pro-Akademia

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Data rozpoczęcia:2012-10-01
Data zakończenia:2015-11-30
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Cel projektu:Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrze Bioenergia dla Regionu oraz zwiększenie udziału innowacyjnych produktów i usług polskiej energetyki odnawialnej w rynku światowym.

O projekcie

Głównymi celami Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii będzie:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrze Bioenergia dla Regionu,
 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym oraz
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy w sektorze związanym z energetyką odnawialną.

 

W Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii zaplanowano 3 wiodące laboratoria:

 • Laboratorium badań nad biomasą i biogazem,
 • Laboratorium badań nad energią wiatrową,
 • Laboratorium badań nad energią słoneczną.

 

Partnerami inicjującymi utworzenie CTT OZE są przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego, należące do klastra Bioenergia dla Regionu:

 • AVINA sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • EKO-MAX sp. z o.o.
 • FHUP WEŁNA
 • Gmina Daszyna
 • Instytut Energetyki
 • Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.
 • MAmUT - SERWIS Maszyny, Urządzenia, Technologie
 • NEOSTAR GREEN ENERGY sp. z o.o.
 • POLCONTACT
 • Politechnika Łódzka
 • PPH MAWI
 • Stanisław Kałużny spółka komandytowa
 • SUNRISE Adam Świerczyński
 • TriMen Chemicals SA
 • Uniwersytet Łódzki
 • Zakład Tartaczno-Stolarski Maria Wełna

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów