CBI Pro-Akademia

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Data rozpoczęcia:2012-09-01
Data zakończenia:2013-11-30
Status projektu:zakończony
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu było wzmocnienie powiązań nauki i gospodarki województwa łódzkiego poprzez zorganizowanie staży w małych i średnich przedsiębiorstwach dla 6 pracowników naukowych łódzkich jednostek naukowych i uczelni.

O projekcie

Dla kogo?

Projekt skierowany był do pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni województwa łódzkiego, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy realizują prace naukowo-badawcze w obszarach kluczowych dla gospodarki regionalnej w sektorze MŚP, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego. Spośród wszystkich zgłoszeń interdyscyplinarny Zespół Ekspertów wybrał do projektu grupę 6 uczestników.

 

Jakie korzyści?

W ramach projektu każdy uczestnik odbywał staże (łącznie 12 miesięcy) w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego, co wpłynęło pozytywnie ma na powiązanie pracy badawczej naukowca z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw Łódzkiego. Dla każdego uczestnika projektu przewidziane były granty badawcze w wysokości 5000 zł/miesiąc. Udział w projekcie trwał 12 miesięcy.

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

lista projektów