CBI Pro-Akademia

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Data rozpoczęcia:2008-02-01
Data zakończenia:2008-03-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Szkolenia
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Celem projektu było zwiększenie kompetencji konsultantów Krajowego Systemu Usług dla MŚP niezbędnych do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową.

O projekcie

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 ośrodki KSU będą tworzyć sieć doradców w zakresie działalności eksportowej lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Instytucje skupione w systemie pomogą przedsiębiorcom w wyszukiwaniu i doborze partnerów na zagranicznym rynku docelowym, przygotują wniosek o dofinansowanie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych lub w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Aby przygotować KSU do świadczenia nowego typu usług Pro-Akademia na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała dwie dwudniowe sesje szkoleniowo-doradcze, które odbyły się w dniach 7-8.02.2008 oraz 20-21.03.2008 w miejscowości Dębe k/Warszawy.


W pierwszej sesji uczestniczyli przedstawiciele organizacji wspierania przedsiębiorczości m.in. z Ukrainy oraz Mołdawii. Eksperci z dziedziny współpracy międzynarodowej przedstawili Uczestnikom potencjalnych partnerów instytucjonalnych ośrodków KSU, wspierających działania MSP na rynkach zagranicznych. Podczas Forum Zagranicznego omówiono działalność podmiotów wspierających internacjonalizację MŚP.

 

Druga sesja była poświęcona tematyce rozwojowej - możliwościom świadczenia pomocy rozwojowej przez ośrodki KSU. Przeprowadzone warsztaty były ukierunkowane na kwestie przygotowania misji gospodarczych oraz organizacji wyjazdów targowych. W spotkaniu uczestniczyli współpracownicy Pro-Akademii - eksperci z Chin, Francji, Ukrainy i Mołdowy.


 


Niniejsza sesja informacyjna prowadzona jest w ramach projektu własnego PARP pt. „Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów