CBI Pro-Akademia

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

Data rozpoczęcia:2007-03-01
Data zakończenia:2007-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:, , , ,
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem ogólnym projektu było pobudzenie rozwoju eksportu towarów i usług MMŚP na rynki krajów będących w trakcie transformacji społeczno-gospodarczej (KTSG) oraz na rynki krajów rozwijających się (KR).

O projekcie

Oferta szkoleniowo-doradcza skierowana była do przedsiębiorstw sektora MMŚP produkujących maszyny i urządzenia, środki transportu i komponenty do wytwarzania pojazdów, materiały budowlane, meble, produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gotowe artykuły spożywcze. Oferta skierowana była również do przedsiębiorstw usługowych takich jak przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowo-techniczne, firmy zajmujące się doradztwem gospodarczym i eksportem polskich specjalistów.

Projekt obejmował dwa komponenty:

  • Celem Komponentu I było przekazanie kadrze zarządzającej oraz pracownikom działów eksportu, sprzedaży i marketingu MMŚP wiedzy na temat wybranych rynków KTSG i KG. Szkolenia, w podziale na kilka grup państw, były prowadzone z użyciem przewodników po każdym z rynków.
  • Celem Komponentu II było przekazanie kadrze zarządzającej oraz pracownikom MMŚP wiedzy na temat działalności marketingowej na rynkach zagranicznych oraz technik i organizacji operacji eksportowych, a zwłaszcza różnych form handlu zagranicznego, metod rozliczeń międzynarodowych i technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem.

Tematyka została podzielona na 3 szkolenia:

  • podstawy marketingu, organizacji i techniki handlu zagranicznego,
  • przygotowanie transakcji eksportowej,
  • przebieg transakcji eksportowej.


Realizatorem projektu było Konsorcjum pod przewodnictwem WYG International Sp. z o.o. CBI Pro-Akademia było organizatorem szkoleń stacjonarnych w województwie łódzkim oraz wyjazdowych do:

  • Chin (Shanghai) - szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 03.06.2007 - 10.06.2007. Udział w szkoleniu wzięły 32 osoby, reprezentujące 32 różne przedsiębiorstwa z całej Polski. 
  • RPA (Johannesburg i Pretoria) - szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 14.10.2007 - 18.10.2007. Uczestnicy wzięli udział m.in. w spotkaniu biznesowym w ogrodach Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, zwiedzili targi The South African International Trade Exhibition, SAITEX oraz spotkali się z wieloma potencjalnymi partnerami z Afryki. 21 przedsiębiorstw zdobyło praktyczne informacje o specyfice prowadzenia działalności w RPA i na kontynencie afrykańskim.
  • Chin (Pekin) - szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 12.11.2007 - 18.11.2007. Udział w szkoleniu wzięły 32 osoby, reprezentujące 32 różne przedsiębiorstwa z całej Polski. Uczestnicy szkolenia odwiedzili targi Furniture World China-The 10th China International Furniture, Woodworking Machinery & Wood Products Exhibition oraz targi Franchising China.
  • Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj) - Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 15.11.2007 - 20.11.2007. Udział w szkoleniu wzięły 34 osoby reprezentujące przedsiębiorstwa z całej Polski.
  • na Ukrainę (Charków i Odessa) - szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 23.09.2007 - 28.09.2007. W ramach szkolenia odbyły się spotkania z potencjalnymi partnerami z Charkowa, Doniecka, Ługańska, Odessy i Mołdawii oraz giełda pracy, podczas której zostały zaprezentowane możliwości zatrudnienia ukraińskich pracowników. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić targi "Wasz Dom - Odessa 2007". W szkoleniu wzięły udział 32 przedsiębiorstwa z całej Polski.

 

Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów