CBI Pro-Akademia

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Data rozpoczęcia:2010-11-01
Data zakończenia:2011-09-30
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:, ,
Cel projektu:Celem projektu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi, niemieckimi i norweskimi regionami w zakresie rozwoju rozproszonych technologii energetycznych.

O projekcie

 

Od marca do czerwca 2011 r. podczas czterech regionalnych warsztatów w Lipsku, Kassel, Łodzi i Lillehammer zostały omówione kluczowe aspekty regionalnych koncepcji energetycznych. Wyniki zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas międzynarodowej konferencji we wrześniu 2011 roku. (Prawdopodobnie w 2011 r. w Kassel Solarworld).

Terminy warsztatów:

 

  • Kassel (marzec 2011): Techniczne rozwiązania dla miast i regionów (Organizator: Competence Network Distributed Energy Technologies eV (deNEet) we współpracy z Centrum Kompetencji Hessen - Współpraca w zakresie Badań i Szkolnictwa Wyższego z Europy Środkowej i Wschodniej (OWWZ)
  • Łódź (kwiecień 2011): Ekonomiczne skutki regionalnych koncepcji energetycznych (Organizator: Pro-Akademia)
  • Lipsk (maj 2011 r.): Społeczne aspekty regionalnych koncepcji energetycznych (Organizator: Fraunhofer Moez)
  • Lillehammer (czerwiec 2011): Zmiany klimatyczne a strategie adaptacyjne gmin (Organizator: Fundacja Ochrony Środowiska Lillehammer)

 

Prezentacje partnerów projektu:

  • Urban Kaiser, Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe (MOEZ), Niemcy

 

  • Dr Gabriele Gorzka, Competence Centre Hessen for Cooperation in Research and Higher Education with Central and Eastern Europe (OWWZ), Niemcy

 

  • Jan Kallok, Competence Network Distributed Energy Technologies (deENet), Niemcy

 

 

  • Inge Aarhus, Lillehammer Environment Foundation, Norwegia

 

 

 

 

Eksperci

Inge Aarhus

Inge Aarhus

View more
Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Partnerzy

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

Fraunhofer IMW - Centrum Zarządzania Międzynarodowego i Gospodarki Opartej na Wiedzy

Fraunhofer IMW - Centrum Zarządzania Międzynarodowego i Gospodarki Opartej na Wiedzy

Fundacja Środowisko Lillehammer

Fundacja Środowisko Lillehammer

Uniwersytet w Kassel

Uniwersytet w Kassel

lista projektów