CBI Pro-Akademia

WASTE4H2
Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)

Data rozpoczęcia:2022-08-01
Data zakończenia:2025-07-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:opracowanie nowej technologii symultanicznego oczyszczania ścieków przemysłu rafineryjnego oraz wytwarzania zielonego wodoru z wykorzystaniem elektrolizy roztworów przy pomocy plazmy (Plasma-Driven Solution Electrolysis)

O projekcie

WASTE4H2:

Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi 

 

Oczyszczanie ścieków, w szczególności ścieków przemysłowych, powstających na przykład w rafineriach ropy naftowej, jest złożonym procesem. Stosuje się techniki obejmujące neutralizację, koagulację, flokulację, flotację, sedymentację, filtrację, klarowanie i biodegradację. Mimo tego, produkty uboczne zastosowania takich metod mogą być zarówno lotne, jak i toksyczne. Przeważnie stanowią one problem środowiskowy, a nie wartościowy zasób. Projekt WASTE4H2 ma na celu to zmienić. W ramach polsko-omańskiej współpracy naukowo-badawczej, naukowcy z Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz Niemieckiego Uniwersytetu Technologicznego w Omanie opracują nową technologię symultanicznego oczyszczania ścieków przemysłu rafineryjnego oraz wytwarzania wodoru z wykorzystaniem elektrolizy roztworów przy pomocy plazmy. Opracowywana technologia umożliwi nie tylko efektywne oczyszczanie ścieków po wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej i poprodukcyjnych ścieków z rafinerii, ale jednoczesne wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej oraz procesowego ciepła odpadowego.

W ramach projektu, CBI Pro-Akademia jako lider konsorcjum międzynarodowego, odpowiada za zaprojekowanie i zbudowanie laboratoryjnego demonstratora technologii wraz z systemami pomocniczymi, stworzenie systemu automatycznego oczyszczania hybrydowych kolektorów fotowoltaiczno-cieplnych (PVT), a także modelowanie wpływu zawartości mieszaniny ścieków na wydajność procesu wytwarzania wodoru oraz oczyszczania ścieków. Dzięki przeprowadzeniu badań terenowych przez partnera projektu, Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie, możliwe będzie zbadanie komponentów i podstawowych podsystemów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Przeanalizowana zostanie także rentowność technologii oraz jej potencjał wdrożeniowy.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ze środków budżetu państwa w ramach programu INNOGLOBO. Celem programu jest wsparcie polskich innowatorów w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji i implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronach internetowych NCBR.

 

 

 

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 

Program INNOGLOBO

Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi 

DOFINANSOWANIE: 1 271 863,20 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 271 863,20 zł

 

 

Eksperci

Sergii Bespalko

Sergii Bespalko

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie

Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie

lista projektów