CBI Pro-Akademia

WASTE4H2
Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)

Data rozpoczęcia:2022-08-01
Data zakończenia:2025-07-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:opracowanie nowej technologii symultanicznego oczyszczania ścieków przemysłu rafineryjnego oraz wytwarzania zielonego wodoru z wykorzystaniem elektrolizy roztworów przy pomocy plazmy (Plasma-Driven Solution Electrolysis)

O projekcie

WASTE4H2:

Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi 

 

Oczyszczanie ścieków, w szczególności ścieków przemysłowych, powstających na przykład w rafineriach ropy naftowej, jest złożonym procesem. Stosuje się techniki obejmujące neutralizację, koagulację, flokulację, flotację, sedymentację, filtrację, klarowanie i biodegradację. Mimo tego, produkty uboczne zastosowania takich metod mogą być zarówno lotne, jak i toksyczne. Przeważnie stanowią one problem środowiskowy, a nie wartościowy zasób. Projekt WASTE4H2 ma na celu to zmienić. W ramach polsko-omańskiej współpracy naukowo-badawczej, naukowcy z Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz Niemieckiego Uniwersytetu Technologicznego w Omanie opracują nową technologię symultanicznego oczyszczania ścieków przemysłu rafineryjnego oraz wytwarzania wodoru z wykorzystaniem elektrolizy roztworów przy pomocy plazmy. Opracowywana technologia umożliwi nie tylko efektywne oczyszczanie ścieków po wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej i poprodukcyjnych ścieków z rafinerii, ale jednoczesne wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem energii słonecznej oraz procesowego ciepła odpadowego.

W ramach projektu, CBI Pro-Akademia jako lider konsorcjum międzynarodowego, odpowiada za zaprojekowanie i zbudowanie laboratoryjnego demonstratora technologii wraz z systemami pomocniczymi, stworzenie systemu automatycznego oczyszczania hybrydowych kolektorów fotowoltaiczno-cieplnych (PVT), a także modelowanie wpływu zawartości mieszaniny ścieków na wydajność procesu wytwarzania wodoru oraz oczyszczania ścieków. Dzięki przeprowadzeniu badań terenowych przez partnera projektu, Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie, możliwe będzie zbadanie komponentów i podstawowych podsystemów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Przeanalizowana zostanie także rentowność technologii oraz jej potencjał wdrożeniowy.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ze środków budżetu państwa w ramach programu INNOGLOBO. Celem programu jest wsparcie polskich innowatorów w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji i implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronach internetowych NCBR.

 

Eksperci

Sergii Bespalko

Sergii Bespalko

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie

Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter