CBI Pro-Akademia

Opracowanie i wdrożenie nowego produktu na bazie konstrukcji z drewna i jego pochodnych–punktu ładowania pojazdów elekt.

Data rozpoczęcia:2018-07-01
Data zakończenia:2018-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej, stanowiącej unikalny carport, wykonany z materiałów drewnopochodnych, zintegrowany z układem ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem ogniw PV i zaawansowanych technologii magazynowania energii

O projekcie

Projekt "Opracowanie i wdrożenie nowego produktu na bazie konstrukcji z drewna i jego pochodnych–punktu ładowania pojazdów elektrycznych energią słoneczną" obejmował opracowanie projektu koncepcyjnego, wytworzenie prototypowego rozwiązania technicznego, umożliwiającego włączenie do oferty małej firmy rodzinnej, specjalizującej się w obróbce drewna i produkcji mebli, nowego produktu na bazie konstrukcji z materiałów drewnopochodnych: carportu połączonego z punktem ładowania pojazdów elektrycznych energią słoneczną. W ramach projektu Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia opracowało i dostarczyło innowacyjne rozwiązanie techniczne - unikalny carport z drewnopochodnych materiałów biodegradowalnych o zerowym śladzie węglowym wraz z prototypowym układem zarządzania i sterowania energią, bankiem energii oraz instalacją do zasilania aut elektrycznych energią pobieraną z instalacji OZE lub z sieci. Wszelkie elementy okablowania, zabezpieczenia itp. zostały poprowadzone tak, by nie były widoczne dla przyszłych nabywców i użytkowników produktu tj. ukryte w konstrukcji wsporczej. Prototypowe rozwiązanie zostało przetestowane na grupie przyszłych użytkowników: 3 miastach uzdrowiskowych: Ustroń Zdrój, Uniejów, Ciechocinek i 3 osobach fizycznych, użytkownikach aut elektrycznych. W efekcie realizacji projektu, Firma wprowadziła nieznany na polskim rynku produkt, co stanowi innowację na poziomie Firmy oraz na poziomie kraju. Carport wraz ze zintegrowanym system ładowania samochodów elektrycznych stał się elementem kształtowania architektury krajobrazu. Z uwagi na fakt, że został wykonany z materiałów drewnopochodnych jest przystosowany do użytkowania w warunkach podwyższonych wymagań estetycznych i wizerunkowych, np. w miastach uzdrowiskowych. 

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

PHU „OSMODEL” S.C.

PHU „OSMODEL” S.C.

lista projektów