CBI Pro-Akademia

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

Data rozpoczęcia:2018-04-01
Data zakończenia:2021-06-29
Status projektu:zakończony
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie, zaprojektowanie, skonstruowanie i przetestowanie technologii oczyszczania ścieków z przemysłu tekstylnego, przyczyniającej się do maksymalizacji degradacji związków odpowiedzialnych za fouling membran.

O projekcie

"Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran"

Kombinowana technologia bazująca na intensyfikacji procesu koagulacji i dalszego, zaawansowanego utleniania szczególnie trudno rozkładalnych związków chemicznych, przede wszystkim minimalizuje lub wręcz zapobiega zjawisku foulingu membran, które uniemożliwia prowadzenie dalszej, efektywnej separacji membranowej gwarantującej zamknięcie obiegu wody technologicznej. Opracowana technologia ogranicza znacząco ilość generowanych odpadów poprocesowych oraz wykorzystuje ciepło odpadowe tracone w zakładach włókienniczych. Ponadto, właściwy dobór i optymalizacja wyselekcjonowanych metod znacznie zwiększają spektrum zastosowania technologii, a więc zapewniają możliwość jej zastosowania w zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym. Opracowana w ramach projektu technologia uwzględnia możliwość wstępnego utleniania zanieczyszczeń z wykorzystaniem H2O2. Zrealizowane prace eksperymentalne dotyczyły zarówno badań laboratoryjnych na modelowych związkach i ściekach, jak i weryfikacji uzyskanych wyników poprzez eksperymenty na ściekach rzeczywistych w skali półprzemysłowej. Obok prac badawczych istotnymi etapami projektu byly też prace koncepcyjne, projektowe i budowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych nowej instalacji. Płynne przejście z małej do dużej skali oraz z reżimu okresowego do ciągłego, umożliwiły stopniową i dogłębną optymalizację procesu przy jednoczesnej eliminacji niepożądanych zjawisk.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt był realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

 

Eksperci

Rafał Majzer

Rafał Majzer

View more
Justyna Markiewicz

Justyna Markiewicz

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe WODPOL

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe WODPOL

lista projektów