CBI Pro-Akademia

Aktualności

Zakończenie projektu

28-09-2011
Warsztaty rozpoczęły się krótkim podsumowaniem dotychczasowych działań, po którym miała miejsce prezentacja wszystkich regionów partnerskich biorących udział w projekcie, a także nowo zaproszonych. Pro-Akademię oraz potencjał regionu łódzkiego przedstawili Stanisław Aleksandrow oraz Monika Staniszewska, którzy podkreślili znaczenie Klastra Bioenergia dla Regionu oraz gminy Daszyna w tworzeniu polskiej świadomości Eko energetycznej.

Kolejnym prelegentem był Inge Aarhus z Environmental Foundation Lillehammer. Poruszył on istotne kwasje związane z rolą sieci innowacyjnych w tworzeniu energetycznej przyszłości europy oraz planowaniu środowiskowym. Ostatnim wystąpieniem w tej części spotkania była prezentacja Urbana Kaisera z Instytutu Fraunhofer MOEZ, który omówił możliwe drogi rozwoju stanowiące możliwe scenariusze dla energetycznego rozwoju europy.

Druga części warsztatów poruszono kwestie możliwych źródeł finansowania przeznaczonych na projekty związane z ochroną środowiska naturalnego europy, zarówno tych pochodzących ze środków Unii Europejskiej, ale także z innych źródeł takich jak granty Norweskie oraz EEA. W tej części Kai Morgenstern z Fraunhofer IBP Kassel przedstawił także charakterystykę Północnej Hesji pod kątem potencjału ekonomicznego oraz społecznego. Zwrócił także uwagę na wyzwania ekonomiczne, z którymi Niemcy musieli się borykać w przeszłości podczas zmiany profilu energetycznego kraju. Przedstawił także interesujące rozwiązania z zakresu energetyki odnawialnej, które wprowadzone do społeczności regionalnej znacznie obniżają pobór energii z sieci krajowej.

Po lunchu odbył się panel dyskusyjny, na którym uczestnicy omówili różne aspekty oraz problemy takie jak: współpraca między obszarami wiejskimi i miejskimi, konieczne zmiany legislacyjne oraz problem dotyczący akceptacji społecznej, zarządzania, warunków ekonomiczno socjalnych oraz zmiany klimatu.

Na zakończenie poruszono także kwestię dalszej współpracy w tym samym gronie nad kolejnymi projektami w obszarze niezależności energetycznej.

Newsletter