CBI Pro-Akademia

Aktualności

Wydanie specjalne czasopisma naukowego Energies

18-11-2022

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w wydaniu specjalnym czasopisma Energies, poświęconym postępom w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w czasach globalnego kryzysu energetycznego. Redaktorami wydania są: dr inż. Maksymilian Kochański oraz prof. dr hab. inż. Maciej Sibiński.

Kontekst wydania specjalnego i jego zakres:

Po wybuchu globalnej pandemii COVID-19 w systemach energetycznych na całym świecie nastąpiła seria istotnych zakłóceń. Na Bliskim Wschodzie wydobycie ropy znacznie spadło. W Azji, Europie i obu Amerykach bezprecedensowe fale upałów spowodowały zwiększoną niestabilność podaży i popytu na energię. W Europie rosyjska inwazja na Ukrainę ujawniła bolesne konsekwencje długotrwałego uzależnienia UE od importowanych paliw kopalnych.

Jednocześnie globalny kryzys klimatyczny nie zniknął. Wręcz przeciwnie, skuteczne technologiczne, gospodarcze i polityczne reakcje na zmiany klimatu pozostają najwyższym priorytetem dla wszystkich krajów, które są stronami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nie jest jednak do końca jasne, czy światowy kryzys energetyczny (m.in. rosnące ceny paliw i spadek zapotrzebowania na energię) przyspieszy, czy też spowolni ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

W tym kontekście do wydania specjalnego czasopisma Energies poszukiwane są oryginalne wyniki badań naukowych dotyczących między innymi następujących tematów:

  • Nowe sposoby zmniejszania zapotrzebowania na energię w budynkach w krótkim okresie;
  • Nowe rozwiązania w zakresie mobilności niskoemisyjnej, umożliwiające szybką poprawę zrównoważonego transportu;
  • Nowe technologie dla szybkiej dekarbonizacji energochłonnych gałęzi przemysłu.

Szczegółowe informacje na temat wydania specjalnego dostępne są na stronie internetowej wydawcy (MDPI).

 

Newsletter