CBI Pro-Akademia

Aktualności

Wskaźnik CiteScore™ Tracker obliczony dla Acta Innovations

06-12-2021

W dn. 4 grudnia 2021 r. Scopus obliczył wskaźnik CiteScore™ Tracker 2021 dla Acta Innovations. Wyniósł on 1.1, co jest dobrym wynikiem jak na czasopismo, które weszło do bazy firmy Elsevier dopiero w tym roku. Pełne informacje na temat tego wskaźnika są dostępne na profilu Acta Innovations prowadzonym przez Scopus.

– Od teraz cytowalność Acta Innovations będzie można łatwiej śledzić. Wskaźnik CiteScore™ Tracker pozwala na proste monitorowanie cytowań artykułów publikowanych przez czasopisma naukowe, nawet z miesiąca na miesiąc – wyjaśnia dr inż. Rafał Łukasik , Redaktor Naczelny Acta Innovations.

CiteScore™ Tracker uwzględnia liczbę cytowań i liczbę artykułów opublikowanych przez nasze czasopismo. Rozpoczęcie obliczania CiteScore™ Tracker jest ważnym krokiem w zwiększaniu rozpoznawalności Acta Innovations w globalnej społeczności naukowej. Wskaźnik będzie aktualizowany co miesiąc, jako bieżący miernik rozpoznawalności naukowej Acta Innovations.

Więcej informacji o naszym czasopiśmie można znaleźć na stronie www.actainnovations.eu.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter