CBI Pro-Akademia

Aktualności

Wizyta studyjna we Włoszech

04-08-2011
Partnerem ponadnarodowym w projekcie była spółka KEO, która specjalizuje się w realizacji projektów pro – ekologicznych, a przede wszystkim wdrażaniem i opracowywaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu budownictwa energooszczędnego.

Celem wyjazdu studyjnego było poszerzenie horyzontów oraz zdobycie praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz rozwiązań stosowanych we Włoszech przez uczestników projektu.

Program wyjazdu był bardzo bogaty. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w konferencji na wydziale Architektury Politechniki Turyńskiej prowadzonej przez dziekana wydziału Projektowania Przemysłowego profesora Luigi Bistagnino, a także odwiedzili Park Naukowo – Technologiczny (Environment Park) w Turynie, gdzie zaprezentowano różnorodne rozwiązania technologiczne tj. „ściana słoneczna” i „elektrownia wodna”.

Uczestnicy zainteresowani pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego mieli okazję zwiedzić także wioskę fotowoltaiczną w Alessandrii, oraz zapoznać się z cyklem produkcyjnym paneli fotowoltaicznych w Tekno Energy Ltd, które jest światowym potentatem, producentem oraz dystrybutorem systemów słonecznych. Program wyjazdu uzupełniła wizyta w biogazowni, która pozyskuje energię z odpadów rolnych w miejscowości Cavallermaggiore oraz budynkach Paralup, w których zastosowano nowoczesne rozwiązanie celem zachowania dziedzictwa oraz historycznego charakteru przy jednoczesnym zwiększeniu i zapewnieniu odpowiedniego komfortu mieszkalnego.

Newsletter