CBI Pro-Akademia

Aktualności

Wizyta studyjna w Szwecji

01-12-2011
 
Celem wyjazdu było pozyskanie wiedzy w obszarze energii odnawialnej i przeniesienie jej na grunt krajowy. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonuje oczyszczalnia ścieków z instalacją do produkcji biogazu i odzysku energii ze ścieków przy jednoczesnej produkcji chłodu. Delegaci odwiedzili również biogazownię produkującą biometan wykorzystywany, jako napęd silników spalinowych. Produkcja biogazu odbywa się z wydzielonej frakcji biologicznej odpadów (ok. 15 tyś. ton na rok) oraz dostaw rolniczych (traw, zielonych odpadów z rolnictwa). Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczącej planowania gospodarki odpadami na szczeblu gminnym zaprezentowanej przez przedstawicieli lokalnej gminy oraz pracowników biogazowni. Odwiedzili również stację paliw na biometan oraz zajezdnię autobusów napędzanych biometanem. Duże zainteresowanie oraz ożywioną dyskusję wzbudzała spalarnia odpadów, która spala 150 tyś. ton niesortowanych odpadów rocznie metodą tradycyjnego spalania w kotłach rusztowych produkowanych w Polsce. W przypadku niepełnego wykorzystania energii cieplnej, nadwyżkę ciepła wykorzystuje się do produkcji chłodu, który jest rozprowadzany w specjalistycznej sieci.


Wszystkie te inwestycje biogazowe oraz spalarnia odpadów zaprezentowane w Szwecji są wypełnieniem zobowiązań unijnych dotyczących składowania frakcji palnej oraz frakcji biologicznej.


 
 

 

Newsletter