CBI Pro-Akademia

Aktualności

Webinarium: Skracanie drogi od wyników badań biorafineryjnych do rynku

14-03-2019

Kiedy? 
25/03/2019, 12:30 CET - 13:30
 
Co?
Pierwsze seminarium internetowe KETBIO pokaże w praktyce, jak skrócić czas wprowadzania na rynek wyników badań biorafineryjnych i jakie są sposoby przezwyciężenia barier związanych z ulepszaniem i wdrażaniem technologii na rynku. Zaproszeni prelegenci przedstawią studia przypadków projektów z Holandii, Portugalii i Polski, które opracowują i planują wprowadzenie na rynek nowych technologii umożliwiających wytwarzanie produktów o wysokiej wartości dodanej przy użyciu płynów nadkrytycznych. Program webinarium jest następujący:
 

  •  Powitanie i wprowadzenie

 

  • GREENVALUE: Zielone rozpuszczalniki w biorafinerii - narzędzie do wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej

Projekt bada selektywną dehydratację pentoz pochodzących z lignocelulozy do furfuralu z wykorzystaniem nadkrytycznego CO2 jako efektywnego i bardziej zrównoważonego katalizatora. Podejście projektowe oparte na cieczach jonowych i wyzwaniach związanych z rozwojem technologii zielonych rozpuszczalników w Portugalii zostanie przedstawione przez dr Rafala Lukasika, kierownika działu badań i rozwoju biopaliw i bioproduktów w Narodowym Laboratorium Energii i Geologii w Portugalii (bio).
 

  • SUPERVALUE: Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych strumieni mokrej pozostałości poprzez odzysk zawartości energii i wydobycie cennych pierwiastków z części nieorganicznej przy użyciu koncepcji biorafinerii na małą skalę opartej na procesie nadkrytycznego zgazowania wody

Projekt ocenia możliwości zastosowania małej biorafinerii opartej na systemie nadkrytycznego zgazowania wody w celu przekształcenia mokrych strumieni resztkowych z produkcji rolnej w cenny gaz palny i zarówno płynne, jak i stałe strumienie, z których pierwiastki P, N, Mg i ewentualnie inne zostaną wydobyte i odzyskane. Podejście projektowe i wyzwania związane ze skróceniem czasu wprowadzania na rynek wyników projektu w Holandii i Polsce przedstawi dr Marcin Siedlecki, kierownik Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Polska (bio).
 

  • Pytania i odpowiedzi

 
Gdzie?
Online, zarejestruj się tutaj: https://ketbio.eu/resource?id=5517&app=info. Wymagana jest minimalna pre-rejestracja wstępna w KETBIO Hub.
 
O KETBIO:
KETBIO to projekt finansowany w ramach programu HORYZONT 2020, któryjest realizowany przez konsorcjum partnerów z całej Europy, którzy mają bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie komercjalizacji badań biotechnologicznych w Europie. KETBIO ma jasną misję: zidentyfikować najbardziej innowacyjne wyniki w badaniach biotechnologicznych w UE i przyspieszyć ich wprowadzenie na rynek. KETBIO ma na celu połączenie społeczności biotechnologicznej w interaktywne, tętniące życiem forum, wdrażanie najnowszych technologii w celu zwiększenia wiedzy i ograniczenia barier wejścia na rynek oraz interakcji, a także zapewnienie społecznościom działań o wartości dodanej. Jednym z centralnych punktów projektu jest utworzenie programu e-akademii, bazującej na internetowych seminariach internetowych (webinariach) dla wspólnego uczenia się i promowania nowych relacji w społeczności biotechnologicznej w całej UE.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 768570.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter