CBI Pro-Akademia

Aktualności

Wdrażamy innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym w Brazylii

21-03-2019

W dn. 15.03.2019 zakończyła się misja ekspertów CBI Pro-Akademia w Brazylii. Stanowiła ona pierwszą fazę projektu FiWastEnergy: EU-Brazilian cooperation for fish waste circular management in PISCIS company, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Low Carbon Business Action Brazil. W spotkaniu podsumowującym naszą misję w regionie Ceará uczestniczyła Pani Marta Olkowska, Chargé d'affaires a.i. I Sekretarz, kierująca Ambasadą RP w Brasilii, a także władze Federacji Przemysłu Regionu Ceara (Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC).

Celem projektu FiWastEnergy jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego w Brazylii na przykładzie małej firmy PISCIS, specjalizującej się w przetwórstwie tilapii. Projekt obejmuje realizację badań laboratoryjnych nad charakterystyką brazylijskich odpadów rybnych w zakresie ich potencjału do produkcji biogazu, a także badań ekonomiczno-technicznych nad specyfikacją ilości i jakości odpadów rybnych w celu przygotowania założeń dla wdrożenia dedykowanej technologii produkcji biogazu. Badaniom towarzyszą analizy porównawcze dotyczące dostępnych na rynku technologii produkcji biogazu, adekwatnych do potrzeb i możliwości PISCIS. 

Przez pierwsze dwa tygodnie marca eksperci CBI Pro-Akademia dokonali wizji lokalnej infrastruktury oraz procesów biznesowych i technologicznych w firmie PISCIS, będącej głównym partnerem i odbiorcą rezultatów projektu FiWastEnergy.  Dodatkowo nasi eksperci uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez Federację Przemysłu Regionu Ceara (Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC). Firmy rolno-spożywcze regionu Ceará były szczególnie zainteresowane współpracą technologiczną z CBI Pro-Akademia w zakresie wykorzystania odpadów organicznych z produkcji na cele energetyczne. W związku z tym, ze region Ceara jest „zagłębiem” produkcji drobiu, duże zainteresowanie wzbudził także nasz projekt PROKOKO.

 

screenshot_2019-03-14_at_08.42.08.png

 

 

Newsletter