CBI Pro-Akademia

Aktualności

W trosce o zdrowie zwierząt

21-06-2021

W dn. 21 czerwca 2021 r. w Urbankach (województwo warmińsko-mazurskie) naukowcy z CBI Pro-Akademia zakończyli pierwszą rundę badań terenowych w ramach projektu Biosens4PrecisionMastitis, który realizujemy w ramach międzynarodowego programu ERA-NET ICRAD (Międzynarodowa koordynacja badań nad chorobami zakaźnymi zwierząt). Był to ważny etap eksperymentalny, który pozwoli na identyfikację miRNA i kluczowych cytokin/peptydów przeciwdrobnoustrojowych, które mają potencjał do rozróżniania między zakażonymi i zdrowymi krowami za pomocą opracowywanych w ramach projektu nowych biosensorów. Wczesna diagnoza mastitis pozwoli na podjęcie działań przed replikacją patogenów i pojawieniem się objawów chorobowych.

– Innowacja Biosens4PrecisionMastitis opiera się na nieinwazyjnych i bezstresowych biopsjach mleka, więc mleko jest naszym głównym obiektem zainteresowania. Po obserwacjach klinicznych zwierząt i badaniach liczby komórek somatycznych, zidentyfikowaliśmy krowy z klinicznym zapaleniem wymienia, podklinicznym zapaleniem wymienia i w pełni zdrowe zwierzęta – wyjaśnia Łukasz Gontar z Laboratorium Produktów Naturalnych CBI Pro-Akademia, który koordynował eksperymenty terenowe i pierwszy etap badań mikrobiologicznych.

Zebrana pula 600 próbek mleka od 35 zwierząt wykazała, że zapalenie wymienia może być powodowane przez wiele różnych patogenów i różne biomarkery mogą być przydatne do wczesnego wykrywania zapalenia. Więcej informacji na temat naszych badań można znaleźć na dedykowanej projektowi stronie internetowej.

 

            

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND ICRAD: "International coordination of research on infectious animal diseases"

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter