CBI Pro-Akademia

Aktualności

W kierunku zielonej transformacji regionalnej

18-11-2021

Z początkiem listopada rozpoczęliśmy realizację projektu FRONTSH1P: Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów i rozwój regionalnych innowacji bazujących na społecznościach.

Celem projektu jest zapewnienie ekologicznego i sprawiedliwego przejścia województwa łódzkiego w kierunku dekarbonizacji i regeneracji terytorialnej poprzez zademonstrowanie wysoce replikowalnych modeli systemowych gospodarki o obiegu zamkniętym w warunkach operacyjnych. W ramach projektu stworzony zostanie terytorialny klaster inicjatyw o obiegu zamkniętym, aby przyspieszyć przejście na bardziej zieloną, odporną gospodarkę, zdolną do zapewnienia zrównoważonych odpowiedzi na potrzeby zaangażowanych regionów. Zaproponowany model zostanie wdrożony i zademonstrowany w województwie łódzkim, gdzie kluczowi partnerzy terytorialni będą odgrywać istotną rolę w promowaniu i wdrażaniu systemów gospodarki o obiegu zamkniętym w skali regionalnej. 

Zadania projektu będą obejmować:

  • Zidentyfikowanie istniejących inicjatyw i polityk na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Stworzenie platformy do odkrywania możliwości i dzielenia się informacjami, najlepszymi praktykami i udanymi przykładami
  • Zainicjowanie silnej komunikacji między uczelniami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim w celu transferu technologii
  • Wymiana informacji i doświadczeń z innymi regionami i krajami
  • Zdefiniowanie nowych instrumentów regulacyjnych, tworzących regionalny plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

CBI Pro-Akademia jest liderem największego pakietu zadaniowego projektu: WP2 Regional Systemic Circular Economic Approach. Zespół CBI Pro-Akademia będzie odpowiedzialny za opracowanie metodologii i zestawów narzędzi wspierających regionalne przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, z uwzględnieniem różnych rodzajów źródeł odpadów, takich jak surowce do ponownego przetwarzania, ponownego użycia i recyklingu.

 

 

 

Projekt FRONTSH1P jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101037031.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter