CBI Pro-Akademia

Aktualności

W CBI Pro-Akademia powstanie nowa technologia produkcji wodoru z użyciem plazmy

18-11-2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła I edycję Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. Jednym z 5 zagranicznych naukowców, którzy uzyskali stypendium jest Dr. Sergii Bespalko, młody naukowiec z Cherkasy State Technological University, który będzie realizować projekt PLASMAHYDROGEN w CBI Pro-Akademia. Pozostali stypendyści przyjadą do Polski z CERNu, University of Southern California, Delft University of Technology, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Równolegle do Dr. Bespalko będą oni realizować projekty naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence to pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. W programie biorą udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence) od Komisji Europejskiej.

W ramach projektu PLASMAHYDROGEN, realizowanego w CBI Pro-Akademia, opracowana zostanie nowa technologia wytwarzania wodoru z zastosowaniem elektrolitycznej plazmy. Zbadane zostaną cztery możliwe sposoby zwiększania produktywności i wydajności energetycznej procesu elektrolizy plazmowej, określanego również jako kontaktowa elektroliza wyładowania jarzeniowego (CGDE). Są to:

(1) wykorzystanie CO2 i produktu jego dysocjacji CO jako katalizatora (tzw. kataliza CO2);

(2) podejście hybrydowe łączące CGDE z następującymi po nim reakcjami na powierzchni katalizatora;

(3) zastosowanie grafitowej elektrody jarzeniowej; oraz

(4) wykonanie CGDE wody w warunkach próżni. 

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 roku i potrwa dwa lata. Planowanym efektem prac będzie plazmowe elektrolityczne wytwarzanie wodoru do magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jako możliwy sposób kompensacji długoterminowych fluktuacji w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, np. wiatru i słońca. W ramach projektu powstanie alternatywna technologia wytwarzania wodoru i prototyp elektrolizera wyładowania jarzeniowego. W przyszłości wykorzystanie technologii może przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter