CBI Pro-Akademia

Aktualności

Szwedzkie innowacje w gospodarce odpadami komunalnymi

12-03-2012

W wizycie uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, pracownicy UMWP, rektor Uniwersytetu w Białymstoku Jego Magnificencja prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz oraz przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Jej celem było zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska, a szczególnie zagospodarowania odpadów komunalnych i przekształcania ich w energie elektryczną, cieplna i paliwa stosowane w transporcie.

Spotkania w Szwecji były elementem wdrażania projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” realizowanego w ramach umowy partnerskiej pomiędzy UM WP i Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego

Program wizyty wypełniły robocze rozmowy na temat możliwości realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć oraz prezentacje konkretnych rozwiązań, instalacji i urządzeń, które Szwedzi wykorzystują w celu wytwarzaniu energii i gospodarce odpadami.

Odpady komunalne są traktowane w Szwecji jako surowiec energetyczny stosowany do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz paliw i nośników energii wykorzystywanych w klimatyzacji systemowej, autobusach komunikacji miejskiej, transporcie kolejowym oraz do napędzania samochodów osobowych (wykorzystuje się zarówno biogaz jaki i etanol wytwarzany z odpadów). W recykling i segregację odpadów komunalnych są zaangażowane nie tylko władze samorządowe i firmy, ale także społeczności lokalne. Spalarnie odpadów i instalacje związane z OZE działają w Szwecji w skali przemysłową. Podstawowym założeniem szwedzkiego modelu jest traktowanie tego, co dla danej firmy bądź społeczności stanowi odpad jako surowca lub źródła energii dla innej. Jest to nie tylko kwestia rozwiązań ustawowych ale także współpracy inicjowanej w sposób często spontaniczny, uwzględniający jednak nie tylko aspekt proekologiczny, ale także komercyjny. Ekologia w Szwecji jest traktowana jako dziedzina przemysłu i sposób na zarabianie pieniędzy.

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli okazję zapoznać się m.in. z działalnością:
 

  • CleantechÖstergötland w Linköping, regionalnej instytucji, która skutecznie wspiera rozwijanie innowacyjności na poziomie lokalnym i tworzy platformę współpracy dla podmiotów publicznych, prywatnych przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz władz regionalnych. CleanTech specjalizuje się w transferowaniu technologii, głównie w obszarach ochrony środowiska oraz energetyki;

 

  • Gminy Linköping przedstawiciele gminy oraz Zarządu Powiatu zaprezentowali własne doświadczenia w zarządzaniu gospodarką odpadami na poziomie gminnym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, wypracowanych na Uniwersytecie w Linköping;

 

  • Elektrociepłowni w Linköping- obiektu, w którym rocznie wykorzystuje się 200 tys. ton odpadów komunalnych dostarczanych przez 30 gmin. Instalacja ta pozwala także na przetworzenie 50% wszystkich odpadów przemysłowych wytwarzanych w tym regionie.

 

  • Mjärdevi Science Park AB – Parku Naukowo-Technologicznego, finansowanego ze środków publicznych, zlokalizowanego w Linköping;

 

  • KTH Royal Institute of Technology - Królewskiego Uniwersytetu Technicznego w Sztokholmie, gdzie został zaprezentowany szwedzki model współpracy pomiędzy nauką i przemysłem na przykładzie gospodarki odpadami. Przedmiotem rozmów były także możliwości nawiązania współpracy projektowej z uczelniami z Podlasia.

 

  • Proekologicznej dzielnicy Sztokholmu Hammarby Sjöstad- dzięki zastosowaniu pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i biogazowi kilkanaście tysięcy osób zamieszkuje w blokach, które w 60 % są samowystarczalne energetycznie.
Wizyta została zrealizowana w ramach zadania "Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji", realizowanego przez CBI Pro-Akademia w ramach projektu systemowego "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania". Zadanie polega na zorganizowaniu 4 spotkań i wizyt studyjnych z przedstawicielami organizacji, instytucji i innymi podmiotami w regionach leżących w obrębie Unii Europejskiej w następujących krajach: Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Litwa, Estonia, które realizują z powodzeniem Regionalne Strategie Innowacji.

Docelowa grupa uczestników wizyt to pracownicy i przedstawiciele podmiotów i instytucji z Województwa Podlaskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, tj. Jednostek Samorządu Terytorialnego (2 grupy) oraz uczelni wyższych (2 grupy).

Szczegółowe informacje na temat projektu "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania" można znaleźć tutaj.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podlaskiego

Newsletter