CBI Pro-Akademia

Aktualności

Stworzymy bezalkoholowy gruit

22-10-2020

Nowy projekt CBI Pro-Akademia pt. "Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit" nawiązuje do historycznych tradycji piwowarstwa. Piwo w średniowieczu było spożywane tak często, jak współcześnie kawa, czy herbata. Według doniesień historycznych mnisi spożywali nawet 5 litrów tego napoju dziennie. Ówczesne piwo i technologia jego produkcji były jednak zupełnie inne niż obecnie. Piwo było określane mianem gruitu, a napój przyprawiano i konserwowano wyłącznie z wykorzystaniem ziół, bez chmielu. W 1516 roku książę Wilhelm IV ustanowił Bawarskie Prawo Czystości, które wprowadziło obowiązkowy udział chmielu w składzie piwa. Niektóre źródła przyczyn wprowadzenia tego prawa dopatrują się w chęci wyeliminowania praktycznego monopolu mnichów i zapewnienia dodatkowych wpływów dla księstwa związanych z produkcją piwa chmielowego, która podlegała opodatkowaniu.  

Przedmiotem naszego nowego projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – piwa bezalkoholowego typu gruit o unikalnych właściwościach odżywczych i sensorycznych, nawiązującego do dawnych tradycji piwowarstwa. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki współpracy konsorcjum, zawiązanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz przedsiębiorstwo: Agro-Drink. Zadania projektu obejmują opracowanie i testowanie innowacyjnej technologii produkcji, recepturowanie, prototypowanie, badania sensoryczne, mikrobiologiczne, chromatograficzne i przechowalnicze nowego produktu, a także opracowanie, budowę i testowanie linii pilotażowej produkcji. Rezultat projektu zostanie wdrożony na terytorium RP, gdzie w 2018 roku zaobserwowano 80-procentowe zwiększenie sprzedaży piwa bezalkoholowego i był to najwyższy wzrost w Europie.

Projekt będzie realizowany przez zespół Laboratorium Produktów Naturalnych CBI Pro-Akademia. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1.4 Projekty Aplikacyjne.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter