CBI Pro-Akademia

Aktualności

Sekwestracja CO2 - IX Forum Klastra Bioenergia dla Regionu

29-11-2010

Ostatnia w roku 2010 konferencja klastra Bioenergia dla Regionu poświęcona była wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla, czyli technologii powszechnie znanej na świecie pod skrótem CCS (ang. Carbon Capture and Storage). Na IX Forum Klastra Bioenergia dla Regionu wystąpili przedstawiciele m.in. Ministerstwa Gospodarki, Głównego Instytutu Górnictwa, Polskiej Grupy Energetycznej, Politechniki Łódzkiej i Gdańskiej. Konferencja podsumowała cykl spotkań Klastra w 2010 roku.

Naszym celem było przedstawienie metody oraz zaprezentowanie argumentów jej entuzjastów, jak i przeciwników. Do udziału w forum zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, kadrę naukową Politechniki Łódzkiej i Gdańskiej, jak i miejscowych decydentów. Na forum pojawiła się także silna grupa aktywistów nawołujących do rezygnacji z metody CCS, co niewątpliwie wzbogaciło panel dyskusyjny. Forum odbyło się 26.11.2010 na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

PLAN KONFERENCJI

 

PREZENTACJE


Udział w Forum był bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Całkowity koszt cyklu Forum, zaplanowanych na okres maj - listopad 2010 wyniósł 32.900 zł, z czego 27.400 zł dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na całokształt zadania złożyły się 4 fora (konferencje) i wyjazdy studyjne poświęcone tematyce energii odnawialnej. Na każdym z forów omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiednio energii wiatrowej i słonecznej i jej zastosowania na poziomie gminnym, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, biogazowni, technologii wychwytywania i podziemnego magazynowania dwutlenku węgla oraz roślin energetycznych, możliwości zakładania plantacji i ich dochodowości.  

 

www.wfosigw.lodz.pl

Newsletter