CBI Pro-Akademia

Aktualności

Rozwijamy metody przetwarzania informacji w sieciach innowacyjnych

25-05-2011

Projekt "Open Information processing within Innovation Networks" (InfoPro) ma na celu poprawę przepływu informacji i danych w sieciach innowacyjnych w Polsce, Niemczech, Holandii i na Węgrzech. Poprzez transfer najlepszych metod i narzędzi projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności członków sieci w zakresie wprowadzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty.

InfoPro jest częścią projektu EURIS, którego celem jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, a tym samym przyczynienia się do powstania Europejskiego Obszaru Badań. Projekt nakierowany jest na rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wynikiem projektu będzie rozwój nowych modeli i polityk w obszarze regionalnych systemów innowacyjnych, czego efektem będzie opracowanie rekomendacji i ich wdrożenie na poziomie regionalnym.

Info Pro został oficjalnie zainaugurowany podczas kick-off meeting w Niemczech. W spotkaniu partnerów projektu w Fellbach w dniach 4-5 maja 2011 uczestniczyli przedstawiciele:

  • Virtual Dimension Center Fellbach (VDC), Stuttgart, Niemcy (Lider)
  • SDG Pro-Akademia, Łódź, Polska
  • Zala County Foundation for Enterprise Promotion, West-Pannon, Węgry
  • Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia
Partnerzy ustalili szczegóły metodologiczne i organizacyjne opracowania czterech regionalnych raportów oraz raportu porównawczego na temat dostępnych metod przetwarzania informacji w ramach regionalnych sieci innowacyjnych.

Raporty końcowe będą dostępne w październiku 2011 r. Wnioski z badań regionalnych pozwolą na opracowanie porównawczej analizy SWOT, co pozwoli na identyfikację i wymianę najlepszych praktyk w 2012 r., a także do wydania zaleceń dotyczących polityki w tej dziedzinie.

Partnerzy InfoPro uzgodnili, że następne spotkanie odbędzie się w Polsce i zostanie zorganizowane przez SDG Pro-Akademia 21 października 2011 roku.

Informacja dla prasy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC

Newsletter