CBI Pro-Akademia

Aktualności

Reforma instytucjonalna: Żegnamy SDG, witamy CBI!

01-09-2011

W wyniku wielomiesięcznego przeglądu zarządzania strategicznego oraz konsultacji z kluczowymi interesariuszami SDG Pro-Akademia rozpoczyna reformę instytucjonalną. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw nowym kierunkom działania Pro-Akademii w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie jako instytucji koncentrującej się na rozwoju badań i innowacji.

Nowa nazwa bardziej odpowiada charakterystyce naszej działalnościmówi dr Ewa Kochańska, Prezes CBI Pro-Akademia –  Poza tym zaobserwowaliśmy, że niektórzy nasi partnerzy brali naszą instytucję za podmiot komercyjny, jedną z wielu na rynku firm zajmujących się przygotowaniem wniosków o dotacje, co nie było zgodne z rzeczywistością – dodaje.

Nasze zasady działania nie zmieniają się zasadniczo. Numery identyfikacyjne NIP oraz REGON, nie uległy zmianie. Zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia to:

  • jednostka naukowa (w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki - Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)
  • organizacja pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536)
  • organizacja badawcza (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu).

Rebranding Pro-Akademii pod względem graficznym jest ograniczony: zmianie ulega jedynie nasz logotyp, przy zachowaniu naszej rozpoznawalnej koncepcji kolorystycznej oraz układu graficznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią - Kalendarium.

Newsletter