CBI Pro-Akademia

Aktualności

Prezes SDG Pro-Akademia doradzi przy strategii Łódzkiego

20-04-2011

Prezes SDG Pro-Akademia, dr Ewa Kochańska została powołana do Naukowej Rady Programowej, która będzie ciałem doradczym przy pracach nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020.

Radzie przewodniczy prof. Zofia Wysokińska, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Współpracy z Zagranicą.

 

W dniu 20.04.2011 Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień powołał do Rady:
- prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz – Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Politechnika Łódzka
- prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik – Politechnika Łódzka
- prof. Maria Królikowska – Olczak - WPiA , Uniwersytet Łódzki
- prof. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Paweł Starosta – Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Elżbieta Kryńska – Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki
- dr Agata Wróbel – WPiA ,  Uniwersytet Łódzki
- dr Jolanta Pacura –  Uniwersytet Łódzki
- Jacek Grabowski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego
- prof. dr hab. Bogdan Piasecki - Uniwersytet Łódzki
- dr hab. Anna Rogut - Uniwersytet Łódzki
- prof. Jerzy Różański - Uniwersytet Łódzki
- dr Wawrzyniec Rudolf - Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Mieczysław Grzesik – W. S. E.H. w Skierniewicach
- dr Ewa Kochańska – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia
- dr Anna Górczyńska – Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda - Uniwersytet Łódzki

 

Tak szerokie gremium naukowe ma stanowić gwarancję właściwego wyboru strategicznych kierunków rozwoju regionu  w oparciu o potencjały i potrzeby rozwojowe. Pozwoli to efektywnie wykorzystać zarówno fundusze Unii Europejskiej jak i fundusze własne w następnym okresie programowania.

Termin opracowania strategii przyjmuje się na koniec grudnia. Po sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, zakłada się szerokie konsultacje społeczne ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i wszystkimi mieszkańcami województwa (marzec-kwiecień).  Uchwalenie aktualizacji strategii  przewiduje się na lipiec 2012.


SDG Pro-Akademia jest w Radzie jedyną instytucją o statusie innym niż uczelnia.
 

 


źródło: TV TOYA

 

Newsletter