CBI Pro-Akademia

Aktualności

Polsko-Ukraińskie Forum Rozwoju Efektywności Energetycznej

24-10-2011

FORUM ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU

Forum to jest organizowane w ramach prowadzonego przez Instytut Energetyki projektu: „Program wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy w zakresie rozwoju efektywności energetycznej i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów" (http://www.pl4ua.net/). Projekt ma służyć wymianie doświadczeń i nawiązaniu trwałej współpracy między instytucjami polskimi i ukraińskimi, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami obu krajów. Pragniemy, aby w wyniku realizacji projektu zawiązały się trwałe kontakty i dobre relacje pomiędzy światem biznesu, nauki i administracji Polski i Ukrainy. Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Bezpośrednimi organizatorami Forum są Departament Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi, a także Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki w Warszawie.

Podczas trwania Forum zaplanowane są wystąpienia polskich i ukraińskich ekspertów prezentujących wybrane zagadnienia z przewidzianej w projekcie tematyki. Najważniejszą jednak częścią tego spotkania powinna być dyskusja pomiędzy goszczącymi w Łodzi przedstawicielami biznesu, gospodarki i nauki Ukrainy (MSP, władze lokalne, organizacje samorządowe i pozarządowe) oraz polskimi partnerami z naszego Regionu. Nasi ukraińscy goście przedstawią swoją ofertę współpracy, dlatego istotny jest udział jak największej liczby przedstawicieli MSP z Regionu Łódzkiego.

Program spotkania znajduje się tutaj

Udział w Forum jest bezpłatny, prosimy jedynie o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go na adres email: itc@itc.edu.pl lub faxem: (+48) 42 643 66 22 lub pocztą na adres: Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC”, ul. Dąbrowskiego113, 93-208 Łódź.

Liczymy na Państwa aktywny udział w Forum.

Newsletter