CBI Pro-Akademia

Aktualności

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz energetyki odnawialnej

29-04-2011

Projekt SDG Pro-Akademia zajął pierwsze miejsce w konkursie na projekty ponadnarodowe w zakresie rozwoju sieci współpracy nauki i gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt pt. "Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim z wykorzystaniem rozwiązań niemieckiej sieci deENet".

Nasz niemiecki partner - sieć deENet działa w Hesji, regionie położonym w centrum Niemiec, podobnym w historii gospodarczej do WŁ (upadający przemysł wiodący, konieczność poszukiwania nowego profilu, zbliżone prognozy rozwoju, centralna lokalizacja w kraju). Region dawnego przemysłu maszynowego dziś intensywnie rozwija odnawialne źródła energii.

Członkami sieci deENet jest 99 podmiotów, w tym uczelnie, przedsiębiorstwa i samorządy lokalne. Główne zadania sieci deENet:

  • zdecentralizowane technologie dostaw energii,
  • optymalizacja projektowania i budowa energooszczędnych procesów przemysłowych i zrównoważonych koncepcji dostaw energii opartej o OZE.Projekt "Bioenergia dla Regionu", realizowany we współpracy z niemieckimi firmami i instytucjami naukowymi zakłada :
1. Przeprowadzenie badań w Hesji w celu zdefiniowania stosowanego modelu współpracy nauki i gospodarki,
2. Przeprowadzenie badań na terenie woj. łódzkiego w celu zdefiniowania kluczowych warunków, które determinują efektywność transferu wiedzy,
3. Zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania sieci współpracy nauki i gospodarki w dziedzinie OZE Niemczech,
4. Zintensyfikowanie transferu wiedzy pomiędzy nauką i gospodarką dzięki platformie współpracy nauki i gospodarki,
5. Nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy sieciami: klastrem Bioenergia dla Regionu i deENet i poszczególnymi członkami sieci,
6. Dostarczenie narzędzia informatycznego – interaktywnej platformy internetowej, która umożliwi wymianę informacji między nauką i gospodarką w obszarze rozwoju OZE.


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Newsletter