CBI Pro-Akademia

Aktualności

Open Information Processing within Innovation Networks

04-03-2011

SDG Pro-Akademia we współpracy z partnerami z Niemiec, Holandii i Węgier będzie rozwijać metody przetwarzania informacji w sieciach innowacyjnych w ramach Programu INTERREG IVC.

Projekt "Open Information processing within Innovation Networks" (InfoPro) ma na celu poprawę przepływu informacji i danych w sieciach innowacyjnych w Polsce, Niemczech, Holandii i na Węgrzech. Poprzez transfer najlepszych metod i narzędzi projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności członków sieci w zakresie wprowadzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty.

Skład konsorcjum projektowego:

  • Virtual Dimension Center Fellbach (VDC), Stuttgart, Niemcy (Lider)
  • Association of Economic Consultants Pro-Akademia, Lodz, Polska
  • Zala County Foundation for Enterprise Promotion, West-Pannon, Węgry
  • Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia

InfoPro jest częścią projektu EURIS, którego celem jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, a tym samym przyczynienia się do powstania Europejskiego Obszaru Badań. Projekt nakierowany jest na rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wynikiem projektu będzie rozwój nowych modeli i polityk w obszarze regionalnych systemów innowacyjnych, czego efektem będzie opracowanie rekomendacji i ich wdrożenie na poziomie regionalnym.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC

Newsletter