CBI Pro-Akademia

Aktualności

O Zielonym Ładzie wirtualnie

30-10-2020

Wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE w dn. 27.10.2020r. zorganizowaliśmy webinariumEU GREEN DEAL i INNOVATION FUND. Webinarium poświęcone było dwóm nowym i ważnym narzędziom finansowania rozwoju państw członkowskich UE: European Green Deal oraz European Innovation Fund.  

Inicjatywa EU Green Deal jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy dziesięciu obszarów tematycznych takich jak: Klimat; Energia; Energooszczędne budynki; Transport; Gospodarka o obiegu zamkniętym; Od pola do stołu; Różnorodność biologiczna; Infrastruktura. Produkty i usługi; Ocean; Środowisko bez zanieczyszczeń; Obywatele dla neutralnej klimatycznie Europy. Ekspertki KPK zaprezentowały założenia aktualnie otwartego konkursu European Green Deal Call z terminem zakończenia składania wniosków do 26 stycznia 2021. 

EU Innovation Fund jest jednym z największych na świecie programów inwestycyjnych i ma na celu wsparcie działań na rzecz klimatu w zakresie:  

  • Innowacyjnych technologii i procesów niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym rozwoju produktów zastępujących produkty o dużej zawartości węgla;  
  • Wychwytywaniu i wykorzystaniu węgla (CCU); 
  • Budowaniu i eksploatacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);  
  • Innowacyjnemu wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych; 
  • Magazynowaniu energii. 

 W webinarium wzięło udział 80 osób, reprezentujących firmy i podmioty, które są zainteresowane problemem emisji CO2 i dla których Innovation Fund może być źródłem finansowania innowacyjnych rozwiązań. 

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter