CBI Pro-Akademia

Aktualności

O analizie termicznej w Poznaniu

25-09-2019

IV Seminarium Analizy Termicznej "Nowe Trendy, Innowacje i Najnowsze Rozwiązania w Analizie Termicznej" odbyło się w Poznaniu na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w dn. 19.09.2019. Jego organizatorami byli: Wydział Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także firmy współpracujące z CBI Pro-Akademia: HAAS i HRTJ. Seminarium zgromadziło chemików z ośrodków naukowych i jednostek przemysłowych na wykładach, sesji posterowej i warsztatach. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Prof. dr hab. Henryk Koroniak, Dziekan Wydziału Chemii UAM, Vice-przewodniczącym był Prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn. 
 
Tematyka Seminarium obejmowała aspekty optymalizacji badań, kontroli parametrów analiz dostosowanych do typów badanych próbek, nowych możliwości i praktycznych wskazań do ich stosowania. Rozważano możliwości zwiększenia wydajności laboratorium badawczego przy jednoczesnym podniesieniu jakości badań. Przedstawione zostało szerokie spektrum aplikacji oraz innowacyjne typy oprzyrządowania poszerzającego informacje o próbkach.
 
Podczas całego Seminarium uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ultraczułym, różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 oraz jednoczesnym analizatorem termicznym STA 7200 Hitachi High Tech Science HAAS. 

Zdobyta wiedza o właściwościach termicznych materiałów, zwłaszcza z jednoczesnym obrazem próbki i analizą wydzielonych gazów pozwoli efektywnie korzystać z najnowszych narzędzi laboratoryjnych, łatwo gromadzić dane i poprawnie stawiać wnioski, a następnie modyfikować, optymalizować i kontrolować procesy termiczne w odniesieniu do materiałów, nad którymi prowadzimy badania w CBI Pro-Akademia.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter