CBI Pro-Akademia

Aktualności

Nowy projekt międzynarodowy dla Uniwersytetu w Białymstoku

19-01-2012

Zadanie "Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji" jest jednym z elementów projektu systemowego "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania" i polega na zorganizowaniu 4 spotkań i Wizyt Studyjnych z przedstawicielami organizacji, instytucji i innymi podmiotami w regionach leżących w obrębie Unii Europejskiej w następujących krajach: Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Litwa, Estonia, które realizują z powodzeniem Regionalne Strategie Innowacji. Planowany termin realizacji wizyt to luty - marzec 2012.

Docelowa grupa uczestników wizyt to pracownicy i przedstawiciele podmiotów i instytucji z Województwa Podlaskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, tj. Jednostek Samorządu Terytorialnego (2 grupy) oraz uczelni wyższych (2 grupy). Łącznie do udziału w wizytach zaprosimy 40 osób. Rekrutacja rozpocznie się niebawem.

Szczegółowe informacje na temat projektu "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania" można znaleźć tutaj.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podlaskiego

Newsletter