CBI Pro-Akademia

Aktualności

Nowe metody przekształcania odpadów w użyteczne substancje chemiczne

25-09-2019

Webinar KETBIO

 Nowe rozwiązania w obszarze biologii syntetycznej do przekształcania odpadów w użyteczne substancje chemiczne

  

Kiedy?

02/10/2019, 12:30 CET – 13:30 CET

 

Co?

Kolejny webinar KETBIO pokaże jak w praktyce stosować nowatorskie rozwiązania z zakresu biologii syntetycznej do przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych i lignocelulozy w użyteczne substancje chemiczne. Naukowcy z Niemiec i Czech zaprezentują studia przypadków dotyczące ich projektów zrealizowanych w ramach programu Horyzont 2020, których celem było opracowanie nowych metod waloryzacji różnych strumieni odpadów. Program webinarium:

  • Powitanie i wprowadzenie
  • P4SB: Od odpadów z tworzyw sztucznych do użytecznych substancji chemicznych przy użyciu Pseudomonas putida

W ramach projektu zbadano zrównoważoną i przyjazną dla środowiska biokonwersję odpadów z tworzyw sztucznych do w pełni biodegradowalnych odpowiedników za pomocą dedykowanych reaktorów enzymatycznych, a następnie zaprojektowanych pełnokomórkowych katalizatorów bakteryjnych. Projekt oraz wyzwania badawcze związane z waloryzacją gigantycznych strumieni odpadów z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej i poza nią przedstawi prof. Lars M. Blank z RWTH Aachen w Niemczech (bio).

  • FUTURE: Refaktoring Pseudomonas putida do biosyntezy polimerów z odpadów lignocelulozowych

W ramach projektu badano możliwości tworzenia biopolimerów bezpośrednio z odpadów lignocelulozowych. Wyzwania projektowe oraz badawcze związane z tworzeniem substratów do produkcji bio-chemikaliów zostaną przedstawione przez dr Pavla Dvoraka z Uniwersytetu Masaryka w Czechach (bio).

  • Pytania i odpowiedzi 

 

Gdzie?

Online, rejestracja pod adresem: https://www.ketbio.eu/resource?id=6038  

 

O KETBIO

KETBIO to projekt finansowany w ramach programu HORYZONT 2020, któryjest realizowany przez konsorcjum partnerów z całej Europy, którzy mają bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie komercjalizacji badań biotechnologicznych w Europie. KETBIO ma jasną misję: zidentyfikować najbardziej innowacyjne wyniki w badaniach biotechnologicznych w UE i przyspieszyć ich wprowadzenie na rynek. KETBIO ma na celu połączenie społeczności biotechnologicznej w interaktywne, tętniące życiem forum, wdrażanie najnowszych technologii w celu zwiększenia wiedzy i ograniczenia barier wejścia na rynek oraz interakcji, a także zapewnienie społecznościom działań o wartości dodanej. Jednym z centralnych punktów projektu jest utworzenie programu e-akademii, bazującej na internetowych seminariach internetowych (webinariach) dla wspólnego uczenia się i promowania nowych relacji w społeczności biotechnologicznej w całej UE.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 768570.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter