CBI Pro-Akademia

Aktualności

Niemieckie doświadczenia w rozwijaniu energetyki odnawialnej

27-09-2011
Przedstawiciele Klastra Bioenergia dla Regionu oraz przedstawiciele niemieckiej sieci deENet spotkali się w Kassel w dniach 26-27 września 2011 roku w celu inauguracji projektu, realizowanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Po prezentacji partnerów podjęto dyskusję dotyczącą postrzegania oraz implementacji rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej na terenie Niemiec oraz Polski. Podczas spotkania zwrócono uwagę na istotne różnice polityczne oraz aspekty społeczne i ekonomiczne, które mają istotny wpływ na rozwój tego typu inwestycji w obu regionach.

Przedstawiciele sieci deENet w składzie Frank Jaeckel, Hans G. Weishaar oraz Jӧrg Wildenburg omówili w jaki sposób rozwija się branża odnawialnych źródeł energii w Niemczech oraz na jakie trudności natrafili na przestrzeni minionych lat. Ich doświadczenie dostarczyło wielu cennych wskazówek dla regionu łódzkiego.

Dnia 27 września zostały omówione szczegóły dotyczące badania, które w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone na terenie Hesji oraz województwa łódzkiego, a którego wynikiem ma być opracowanie modelu współpracy nauki i gospodarki, który znalazłby zastosowanie w naszym regionie.


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Newsletter