CBI Pro-Akademia

Aktualności

Klaster Bioenergia dla Regionu i pan-europejski projekt RENREN

07-06-2011

Eksperci SDG Pro-Akademia oraz uczestnicy naszego projektu pt. "Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów" wzięli udział w spotkaniu z partnerami projektu RENREN, realizowanego w ramach programu INTERREG IVC.

Projekt UE „RENREN” bada w jaki sposób samorządy regionalne mogą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, a dzięki temu dążenia Unii Europejskiej do zapewnienia nowych, przyjaznych środowisku źródeł energii. RENREN pozwoli na określenie środków, jakie należy podjąć w celu poprawy ram prawnych, na poziomie regionalnym, dotyczących rozwoju energii odnawialnych. Zbadane zostaną również możliwości udoskonalenia różnych rodzajów technologii pozyskiwania energii z wiatru, biomasy i słońca. W trakcie trwania całego projektu organizowane będą konferencje, wizyty studyjne oraz warsztaty. Ich efekty oraz wnioski końcowe przedstawiane będą opinii publicznej, m.in. poprzez cykl imprez towarzyszących, publikacje oraz za pośrednictwem strony internetowej www.renren-project.eu. Konsorcjum RENREN wypracuje wytyczne dla regionalnych strategii rozwoju OZE.

 

Regiony odegrają ogromną rolę w pomocy UE i jej państw członkowskich w osiągnięciu w 2020 roku celów w zakresie energii odnawialnych, jak również szerszych celów energetycznych UE. Ambitny program Unii Europejskiej opiera się na trzech filarach bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Minimalny wzrost wytwarzania energii odnawialnej o 20% do 2020 r. jest jednym z kluczowych elementów. Uniezależnienie od importu energii stało się podstawowym celem polityki energetycznej UE. Niemniej istotne jest, iż sektor odnawialnych źródeł energii jest jednym z najszybciej rozwijających się i ma duży potencjał tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Obecna faza działania sieci, prowadzona przez niemiecki land Schleswig-Holstein, jest wspierana przez program UE INTERREG IVC. Między 2010 a 2012 rokiem, całkowity budżet programu wynosi € 2.16 mln. z wkładem UE na € 1.65 mln. Inauguracyjnę konferencję RENREN w dniu 28 kwietnia należy traktować jako punkt wyjścia dla tej ekscytującej współpracy.

 

Projekt pozwala spojrzeć na warunki, które ułatwiają i utrudniają rozwój odnawialnych źródeł energii w następujących obszarach tematycznych: planowanie strategiczne rozwoju OZE na poziomie regionalnym, uwarunkowania prawne, wspieranie rozwoju rynku pracy, transfer technologii i innowacje, finanse.

 

Czternastu partnerów z całej Europy jest zaangażowanych w RENREN. Niektóre regiony są już bardziej zaawansowane w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale w innych rozwój odnawialnych źródeł energii dopiero zaczyna zyskiwać na dynamice.

 

Partnerzy projektu (regiony):

 

Schleswig-Holstein

         Schleswig-Holstein Ministry of Science, Economic Affairs and Transport (Germany)

Wales

          Welsh Assembly Government (United Kingdom)

Jämtland

          County Council of Jämtland, Institute of Rurald Development (Sweden)

Westfjords

         The Association of municipalities in the Westfjords (Iceland)

Pays de la Loire

         Pays de la Loire Region (France)

Ustí

           Ustí Region (Czech Republic)

Cyprus

          Cyprus Institute of Energy (Cyprus)

Navarre

           Department of Innovation, Enterprise and employment of the government of Navarre (Spain)

Castilla y León

          Regional energy agency of Castilla y León (Spanien)

Timis

           The Agency for Social and Economic Development of Timís County (Romania)

Lodz Region 

          Lodz Region (Poland)

Central Macedonia

          Region of Central Macedonia (Greece)

Andalusia

          Andalusia Energy Agency (Spain)

North Hungary

          Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Logistics and Production Systems (Hungary)

 

Harmonogramy spotkań oraz prezentacje można obejrzeć poniżej:

Harmonogram Dzień 1

Harmonogram Dzień 2

 
 

Newsletter