CBI Pro-Akademia

Aktualności

Kick off meeting projektu SUPERVALUE

21-09-2018

19 września 2018r., w siedzibie CBI Pro-Akademia odbyło się spotkanie inaugurujące projekt SUPERVALUE "Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych poprzez odzysk energii i ekstrakcję cennych pierwiastków z części nieorganicznej z wykorzystaniem koncepcji małej biorafinerii bazującej na procesie SCWG". Projekt zrodził się z potrzeby wyjścia poza aktualny stan techniki poprzez nowatorskie podejście do kwestii zagospodarowania mokrych pozostałości biologicznych (np. odpadów z owoców i warzyw), gdzie efektywność energetyczna jest kluczową cechą nie tylko procesu obróbki, ale także przyjaznych dla środowiska produktów tego procesu: nowych produktów rynkowych na bazie odzyskanych substancji i biopaliw zsyntetyzowanych w celu dywersyfikacji łańcucha dostaw energii. To dwutorowe podejście do ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej powinno być opracowane w oparciu o interdyscyplinarne badania dotyczące technologii SCWG i pozyskiwania energii ze wszystkich możliwych strumieni odpadowych wraz z procedurami odzyskiwania zasobów.

Przedstawiciele konsorcjum z: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Polska (Lider Konsorcjum), Technische Universiteit Delft, Holandia, Fresh World Int. Sp. z o.o., Polska, doprecyzowali zakres działań na najbliższe miesiące.

Projekt SUPERVALUE finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter