CBI Pro-Akademia

Aktualności

Jak pośrednio ograniczyć nakłady poniesione na wkład własny w projektach B+R?

24-09-2019

Ulga podatkowa B+R

Ulga na rzecz badań i rozwoju umożliwia przedsiębiorcom pracującym nad ́rozwojem swoich produktów, procesów i usług skorzystanie z dodatkowego odliczenia i efektywne obniżenie rocznego opodatkowania z tytułu PIT/CIT. Odliczanie dotyczy również wkładu własnego przedsiębiorcy w projektach finansowanych z dotacji. Ulga B+R obowiązuje w Polsce od roku 2016 r., natomiast od roku 2018 r. stanowi atrakcyjna zachętą podatkową umożliwiającą odliczenie od podstawy opodatkowania po raz drugi 100% dodatkowych koszów kwalifikowanych, co w efekcie przekłada się na 19% oszczędności.

Ulga podatkowa innovation Box

Innovation Box polega na możliwości obniżenia poziomu opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej do 5%, przy czym wysokość ww. dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym może podlegać każdorazowo obniżeniu Podstawą do takiej corocznej korekty dochodów jest relacja skumulowanych kosztów wytworzenia danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa.

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter