CBI Pro-Akademia

Aktualności

Jak międzynarodowe projekty B+R wspierają rozwój budownictwa energooszczędnego?

21-10-2021

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowe budynki powstające w Unii Europejskiej muszą spełniać standardy budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Dodatkowo, każdy z krajów członkowskich UE ma obowiązek opracować plan renowacji istniejących budynków do tego standardu oraz regularnie modernizować posiadane zasoby. Jednak pomimo obowiązku prawnego, rozwój rynku nZEB napotyka w Unii Europejskiej na wiele przeszkód. Są to bariery zarówno natury technicznej i finansowej, jak i wynikające z niedostatecznej wiedzy o nowoczesnych technologiach i możliwościach ich zastosowania w budownictwie. Unia Europejska od lat próbuje pokonać te bariery, między innymi poprzez finansowanie projektów B+R, które odpowiadają na wyzwania związane z upowszechnianiem standardu nZEB w UE. 

Z jakimi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nZEB borykają się różne regiony UE? Jakie rozwiązania opracowane w ramach projektów finansowanych ze środków UE skutecznie wspierają rozwój nZEB? Jakie szkolenia są dostępne dla specjalistów i techników zainteresowanych pracą w branży nZEB? Na te i inne pytania odpowiadali prelegenci podczas bezpłatnego webinaru "Supporting the nZEB deployment in Europe – the experience of EU-funded projects", zorganizowanego w ramach projektu SMART4NZEB.

  • Co: webinar "Supporting the nZEB deployment in Europe – the experience of EU-funded projects" (Agenda)
  • Kiedy: 21.10.2021, godz. 10:00 - 14:00
  • Gdzie: online

 

 

 

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu COSME

 

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter