CBI Pro-Akademia

Aktualności

Innowacje wodorowe dla czystej energii

18-09-2023

30 maja 2023 roku świętowaliśmy sukces w dziedzinie badań nad czystą energią. Po dwóch latach intensywnej pracy dr inż. Sergii Bespalko w CBI Pro-Akademia, zakończono projekt PLASMAHYDROGEN. Projekt ten, wspierany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), miał na celu rozwój technologii produkcji wodoru - kluczowego elementu w przyszłościowej gospodarce niskoemisyjnej. Kluczowym osiągnięciem jest rozpracowanie techniki elektrolizy roztworu napędzanego plazmą (PDSE) do produkcji H2. Ta innowacyjna technologia pozwala na efektywne wytwarzanie H2 z ciekłych organicznych nośników wodoru (LOHC), takich jak mieszaniny alkoholu i wody. Co więcej, PDSE może przyczynić się do jednoczesnej produkcji H2 oraz oczyszczania ścieków, co ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.

Wodor jest uważany za paliwo przyszłości - jest czysty, efektywny i przyjazny dla środowiska. Technologia PDSE może przyczynić się do zmniejszenia naszej zależności od paliw kopalnych, co przekłada się na czystsze powietrze i mniejsze emisje CO2.

Wyniki projektu zostały już opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych (artykuł 1, artykuł 2) i zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach (m.in. na Europejskim Forum Ogniw Paliwowych). Ale to dopiero początek! CBI Pro-Akademia rozpoczyna kolejny etap badań w ramach międzynarodowego projektu WASTE4H2. Projekt ten jest wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Niemiecki Uniwersytet Technologiczny w Omanie w ramach programu INNOGLOBO. Jego wyniki poznamy w 2025 roku.

 

Newsletter