CBI Pro-Akademia

Aktualności

Gminy Inteligentne Energetycznie - Jubileuszowe Forum Klastra Bioenergia

15-04-2011

X Forum Klastra Bioenergia dla Regionu już za nami. Dziękujemy za udział wszystkim Członkom Klastra, Prelegentom i Uczestnikom! Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z Forum oraz relacji telewizyjnych.

Tematem przewodnim Forum był rozwój lokalny w oparciu o energetykę odnawialną. Forum odbyło się dnia 15.04.2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

 

Forum zorganizowane zostało w ramach polsko-niemiecko-norweskiego projektu dotyczącego Regionalnych Koncepcji Energetycznych w Basenie Morza Bałtyckiego, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Naszym partnerem przy organizacji X Forum był Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień.

 

Podczas X Forum poruszone zostały zagadnienia związane z niezależnością energetyczną gmin województwa łódzkiego. Swoje doświadczenie w budowaniu strategii niezależności energetycznej zaprezentowali partnerzy niemieccy z Instytutu Fraunhofera, największego i najstarszego w Europie instytutu naukowego. Możliwości wdrożeniowe projektów OZE w województwie łódzkim przedstawiły zespoły badawcze młodych naukowców, uczestniczących w Zintegrowanym Programie Rozwoju Doktorantów - Bioenergia dla Regionu.

 

Podczas spotkania zaprezentowali się także przedstawiciele jednostek samorządowych województwa łódzkiego: Gmina Daszyna i Miasto Poddębice, które przedstawiły swoje osiągnięcia w zakresie inwestycji w OZE oraz plany związane z rozwojem społecznym i ekonomicznym w oparciu o energetykę odnawialną oraz sektor usług powiązanych.

 

Istotnym elementem X Forum było wystąpienie przedstawicieli Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, określające plany oraz strategię województwa łódzkiego w zakresie inwestowania w OZE.

 

Udział w Forum był bezpłatny. Szczegółowy program Forum można znaleźć tutaj.

 

 

 

 

Relacja dzięki uprzejmości TVP Łódź

 

 

 

Relacja dzięki uprzejmości TV TOYA

 

Newsletter