CBI Pro-Akademia

Aktualności

Centra miast jako przestrzenie "cyrkularnego" stylu życia

16-12-2022

15 grudnia 2022 r. komitet monitorujący programu Interreg Central Europe podjął decyzję o dofinansowaniu 53 nowych projektów współpracy ponadnarodowej z łącznym budżetem blisko 100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jednym z dofinansowanych projektów jest projekt NiCE (From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles), którego jesteśmy partnerem. Celem projektu jest opracowanie i demonstracja modeli transformacji przestrzeni w centrach miejsc w celu umożliwienia ich mieszkańcom realizowania "cyrkularnego", zrównoważonego stylu życia. Istotnym aspektem projektu będzie przywracanie życia do przestrzeni i lokali, które utraciły swoje funkcje podczas pandemii. W Polsce działania pilotażowe będziemy realizować w dolnośląskim Brzegu Dolnym, który jest parterem projektu. Pozostałymi partnerami projektu są Niemiecka Federalna Agencja Środowiska (Lider Projektu), ENVIROS (Czechy), CityLAB Innovations for urban quality of life (Austria), Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Słowenia), ENEA – Włoska Krajowa Agencja Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju, Budapest University of Technology and Economics (Węgry) oraz Creative Industry Košice (Słowacja).

 

Projekt NiCE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

Newsletter