CBI Pro-Akademia

Aktualności

CBI Pro-Akademia z pozytywną oceną Komisji Europejskiej

08-12-2020

W dn. 01.12.2020 r. Komisja Europejska oceniła pozytywnie raport (Internal Review Report) z dwóch lat wdrażania działań CBI Pro-Akademia związanych ze strategią HR Excellence in Research. W uzasadnieniu oceny eksperci Komisji wskazali, że:

"z przyjemnością przyznajemy bardzo dobrą ocenę, biorącą pod uwagę ambicje organizacji, znaczące postępy w zakresie wszyskich zaplanowanych działań oraz wzorowe wdrożenie procesów HRS4R w życie instytucji".

Komisja Europejska przyznaje instytucjom naukowym wyróżnienie HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz mających przejrzyste procesy rekrutacji. O przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię, przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest to odznaczenie nadawane z jednej strony jako wyróżnienie instytucji za podjęte działania na rzecz pracowników naukowych, a z drugiej jako zachęcenie jej do dalszych działań zmierzających ku dalszemu uatrakcyjnianiu warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Wdrażanie Strategii. to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez Komisję Europejską (KE). Wyniki oceny ekspertów decyzują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR. 

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia uzyskało to wyróżnienie w 2018 roku. Teraz, po 2 latach wdrażania strategii i uzyskaniu pozytywnych wyników oceny środokresowej, mamy 3 lata na wdrożenie nowych działań oraz zastosowanie zaleceń KE, odnoszących się m.in. do szerszego wykorzystania logotypu HR Excellence in Research. Po upływie tego czasu odwiedzą nas asesorzy w zakresie HRS4R i sprawdzą na miejscu jak poradziliśmy sobie z doskonaleniem systemu. 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter