CBI Pro-Akademia

Aktualności

CBI Pro-Akademia z kategorią naukową B+

08-08-2022

Przyznana kategoria naukowa świadczy o wysokim poziomie prowadzonych w Centrum badań naukowych i prac rozwojowych, ich znaczących efektach finansowych oraz o istotnym wpływie naszej działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ocenie podlegały 283 podmioty, w tym 265 podmiotów prowadzących działalność naukową oraz 18 podmiotów prowadzących działalność artystyczną. Wśród 265 podmiotów prowadzących działalność naukową, ocenie podlegało:

  • 121 uczelni i 2 ich federacje
  • 69 instytutów Polskiej Akademii Nauk
  • 64 instytutów badawczych podległych właściwym ministrom
  • 9 innych podmiotów prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły – w tym CBI Pro-Akademia.

W grupie 9 innych podmiotów prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, uzyskaliśmy najwyższą przyznaną kategorię: B+. W dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka przyznano także kategorie A, B oraz C, zaś żadnemu podmiotowi nie została przyznana kategoria A+. Gdyby Centrum było uczelnią, uzyskana kategoria dawałaby nam m.in.:

✅ uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,

✅ możliwość prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra,

✅ prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej.

Gratulujemy wszystkim pracownikom CBI Pro-Akademia, którzy przyczynili się do tego sukcesu i życzymy wielu kolejnych!

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter