CBI Pro-Akademia

Aktualności

miscomar.eu

Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych

13-10-2022

Zgromadzenie Ogólne Projektu MISCOMAR+ odbyło się w Nochten w Niemczech w dniach 11-13 października 2022 roku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele konsorcjum projektowego: dr Elaine Jensen, Aberystwyth University, koordynator projektu; dr Andreas Kiesel, Eva Lewin i Nirvana Marting z Uniwersytetu Hohenheim, dr Marcin Siedlecki z CBI Pro-Akademia, dr hab. Marta Pogrzeba, prof. Instytutu i dr Jacek Krzyżak z IETU oraz Uwe Kuhn i Carmen Retzela z Kuehn Innocast. Podczas spotkania członkowie konsorcjum przedstawili postęp prac nad projektem w ramach poszczególnych pakietów zadaniowych.

Omówiono plany publikacji wyników badań. Spotkanie było również okazją do wizyty terenowej na poligonie badawczym Uniwersytetu Hohenheim i Kuehn Innocast, gdzie badana jest możliwość uprawy miskanta na marginalnym terenie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

O projekcie MISCOMAR+

Celem projektu jest optymalizacja kluczowych kroków w całym łańcuchu wartości - od sposobu uprawy roślin do końcowego wykorzystania wytworzonej biomasy. Określone zostaną również możliwości wykorzystania w gospodarce obiegu zamkniętego pozostałości po procesie konwersji biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku metali ciężkich i zastosowań powstałego biowęgla. 

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:

  1. ABERYSTWYTH UNIVERSITY
  2. INSTITUTE FOR ECOLOGY AND INDUSTRIAL AREAS
  3. UNIVERSITY OF HOHENHEIM
  4. GIEßEREITECHNIK KÜHN
  5. UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
  6. IMPERIAL COLLEGE LONDON
  7. TERRAVESTA ASSURED ENERGY CROPS
  8. TERRAFFIX SOIL SOLUTIONS LTD
  9. RESEARCH AND INNOVATION CENTRE PRO-AKADEMIA

Projekt MISCOMAR+ jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej.

 

                         

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter