CBI Pro-Akademia

Aktualności

Bioenergia dla Regionu - Wręczenie umów stypendialnych doktorantom

11-02-2011

W dniu 09 lutego 2011 r. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego wręczył umowy uczestnikom projektu Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Dziekani poszczególnych wydziałów, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a przede wszystkim doktoranci - uczestnicy projektu. Spotkaniu towarzyszyło także duże zainteresowanie mediów.

 

Uroczystość zainaugurował gospodarz wydarzenia – Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień. Marszałek pogratulował doktorantom zakwalifikowania się do projektu oraz obiecał ofertę pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dla uczestnika, który uzyska najlepsze wskaźniki w projekcie. Następnie głos zabrała Pani Prezes SDG Pro-Akademia – dr Ewa Kochańska. Przedstawiła główne cele oraz założenia projektu, a także obowiązki doktorantów. Po tej części nastąpiła  ceremonia  wręczenia umów każdemu z uczestników projektu przez Pana Marszałka. Podczas ceremonii zaprezentowane zostały pokrótce sylwetki każdego z doktorantów.  Następnie głos zabrało dwóch uczestników projektu: Pani Anna Kacprzak oraz Pan Radosław Ślęzak. Zaznaczyli, że projekt jest bardzo ciekawą inicjatywą, a dzięki wsparciu finansowemu będą mogli lepiej realizować swoje badania naukowe. Spotkanie podsumował Pan Prorektor ds. nauki UŁ - prof. dr hab. Antoni Różalski oraz Pan Prorektor ds. studenckich PŁ – prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf.

 

Serdecznie dziękujemy gospodarzowi uroczystości, którym był Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 O projekcie „Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”

Projekt ma na celu zwiększenie udziału doktorantów w transferze wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego w zakresie energetyki odnawialnej.

 

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do doktorantów zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy swoją dysertację doktorską poświęcą tematom związanym z Odnawialnymi Źródłami Energii. Spośród wszystkich zgłoszeń interdyscyplinarny Zespół Ekspertów wybrał do projektu grupę 24 uczestników.

 

Jakie korzyści?

W ramach projektu każdy uczestnik będzie odbywał spotkania z zespołem ekspertów, a także osobistym coachem, co wpłynąć ma na powiązanie pracy badawczej doktoranta z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Dla każdego doktoranta przewidziane jest stypendium w wysokości 3000 zł/miesiąc. Udział w projekcie trwa 12 miesięcy.

 

Więcej informacji: www.bioenergiadlaregionu.eu

Newsletter